ARA:n avustus taloyhtiöille ja yrityksille

Taloyhtiöt - sähköautojen latausinfra avustus

Sähköautot yleistyvät kovaa vauhtia suomessa ja samalla sähköautojen lataustarve lisääntyy. Lataus tapahtuu kätevästi kotona ja tästä syystä useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähitulevaisuudessa. ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. 

 • Vaatimuksena on että kaikilla latauspaikoilla tulee kaapeloinnin osalta olla 11kW kolmivaiheinen latausteho. 
 • Avustusta voivat hakea esimerkiksi taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt ja niiden omistavat pysäköintiyhtiöt. 
 • Avustuksen määrä on 35 % kustannuksista jotka ovat toteutuneet, maksimissaan 90 000 €. 
 • Vuonna 2022 avustuksen määrää laskettaessa huomioidaan kustannuksia enintään 4000 € latausvalmiutta kohden. 
 • Avustus edellyttää että yhteisö rakennuttaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. 
 • Myös alle viiden autopaikan taloyhtiöt voivat saada avustusta. Tämä edellyttää että latausvalmius toteutetaan kaikille autopaikoille. 
 • Latauslaitteita tuetaan edelleen, jatkossa niiden tulee kuitenkin olla Type 2 pistokkeella varustettu ja tarvittaessa voitava käyttää vähintään 11kW teholla.
 • Suosituksena on että varaudutaan myös älykkääseen kuormanhallintaan.

Avustuskäsittely on edelleen ruuhkautunut, on mahdollista kuitenkin aloittaa projekti kun hakenus on sisällä. Kysy tarkemmin asiakaspalvelusta tai ARA:lta.

Avustusta on mahdollista hakea ympäri vuoden ja hakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu. Lisää tietoa ARA:n kotisivuilta

Yritykset - sähköautojen latauspisteavustus

ARA:n uutena avustuksena vuonna 2022 on sähköautojen latauspisteiden asentaminen työpaikoille. Avustuksen tarkoituksena on laajentaa sähköautojen latauspisteverkostoa edistääkseen liikenteen sähköistämistä. Työnantajat voivat hakea tukea latauspisteiden rakentamiseen.

Työmatkaliikenne on hyvin tärkeä osa arjen liikkumista. Tästä syystä ARA:n tukea voivat saada työnantaja tai työpaikkakiinteistön omistaja, esimerkiksi yritys, kunta, säätiö, seurakunta, osuuskunta tai rekisteröity yhdistys. Tämä ei koske valtion virastoa tai laitosta, eikä myöskään kaupallisia pysäköintiyhtiöitä tai yhteisöja. Yhdelle hakijalle ARA myöntää avustusta enintään 10 latauslaitteelle vuodessa, ja samaan konserniin kuuluville hakijoille voidaan myöntää avustusta enintään 50 latauslaitteelle vuodessa. Huomioitavaa on, että avustuksen hakijan tulee joko omistaa tai hallita latauslaitteiden asennusrakennusta tai olla omistajan suostumus asennukseen.

 • Avustuksen summa on 750 € käyttökuntoon asennettua latausasemaa kohden. 
 • Avustukseen saamiseen liittyvät ehdot. Latauslaitteen tulee olla Type 2 pistokkeella varustettu ja tukea vähintään 11kW lataustehoa kolmivaiheisena. 
 • Latauslaitteisiin on tarvittaessa voitava kytkeä kuormanhallinta. 
 • Latauslaitteet on oltava pääasiassa työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja.

Huomioitavaa on, että tukihakemus on toimitettava ennen kuin latauspisteen asennus valmistuu ja on käyttökunnossa, koska jälkikäteen avustusta ei voi saada. Lisää tietoa ARA:n kotisivuilta.