ERILAISET LATAUSVAIHTOEHDOT

OLIKA LADDNINGSALTERNATIV

Beroende på antalet ledare som kommer till destinationen för elektricitet kan man tala om enfasström (ljusström) eller trefasström (strömström).

Växelström kommer från elnätet, men bilbatterier innehåller likström. Elbilar har en laddare inuti bilen som omvandlar växelström till likström. Laddaren inuti bilen kan vara enfas (t.ex. Nissan Leaf), tvåfas (e Golf) eller trefas (t.ex. Audi och Tesla).

Kabeln som följer med din bil tillåter inte snabbladdning. I hemmet och offentlig AC-laddning (t.ex. köpcentra) begränsar bilens interna laddare ofta också strömmen. I tabellen på vår hemsida kan du hitta information om kraften hos den interna laddaren för nästan alla elbilar och hybrider som säljs, samt den teoretiska laddningstiden från 0-100%. Enligt vår uppfattning är det alltid värt att välja den mest effektiva laddaren, för i framtiden kommer de interna laddarna i bilar att möjliggöra utnyttjandet av full effekt och därmed slipper du dyra laddarförnyelser.

AC-Mode 2 är en mobil laddningslösning för laddning av både typ 1 och typ 2 bilar från ett vanligt vägguttag. Mode 2:s inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar bilen och användaren av laddkabeln. Laddning i läge 2 är tillgänglig för en ström på 6-16 ampere, men EU-rekommendationen begränsar strömmen till 8 ampere. Enligt det nya godkännandet ska kontakten på Mode 2-kabeln ha en inbyggd temperaturgivare. En temperatursensor reglerar laddningsströmmen och slutar så småningom laddningen om vägguttaget blir varmt. Läge 2 - laddning med kabel rekommenderas i en tillfällig situation, om det inte finns någon fast laddstation tillgänglig.

AC-Mode 3 erbjuder den bästa kraften och säkerheten för AC-laddning. Mode 3 är en fast laddlösning i form av en laddstation eller en laddstolpe. Mode 3-laddningslösningar installeras alltid av en auktoriserad elektriker. Jordfelsskydd av typ A och likströmsskydd eller jordfelsskydd av typ B måste installeras i laddningslösningar Mode 3. Väljer du en 3-fas 22kW/11kW Wallbox kommer du garanterat att göra en bra investering även i framtiden. Type2-lösningen har antingen en fast kabel med en Type2-kontakt eller ett Type2-laddningsuttag. Vill du även ladda en Type1-bil bör du välja en modell med uttag. Annars rekommenderar vi modellen med kabel, den är också lättare att använda. Laddstationens effekt är 3,7 (1-fas, 16A) – 22 kW (3-fas, 32A). Staten beviljar stöd för installation av bostadsrättsbolags avgiftssystem. Du kan få mer information om statens debiteringsstöd på ARA:s hemsida.

Snabbstationer (bensinstationer etc.) möjliggör laddning med upp till 150 kW effekt. I denna snabbladdning (DC) begränsar inte bilens interna laddare laddningshastigheten. I det här fallet är det möjligt att fulladda din helt eldrivna bil på upp till 20 minuter. Wolttinen håller just nu på att utveckla en produkt även för offentlig laddning.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.