Om installation

Installationerna är återigen normalt i urvalen.

Nu din egen laddstation med fast installationspris!

Vi erbjuder installation nära de största städerna. Vår installation, som säljs online, är en så kallad "flexibel" installation, där en exakt tidpunkt för installationen inte avtalas vid beställning. Monteringsmånad avtalas alltid, men en mer exakt tidpunkt avtalas senast en vecka före installationen. Vi erbjuder installation till ett överkomligt pris eftersom vi strävar efter att använda installatörernas arbetstid effektivt. Detta innebär att installatören kostnadseffektivt kan installera flera objekt i samma område.

Vi har dock alltid kontakt och exakt installationstid avtalas separat och vi kan förhandla om det om möjligt (men vi kan inte lova någon exakt tidpunkt).

Om denna flexibla installation inte passar dig eller du vill ha en snabbare installation, kontakta oss via kontaktformuläret eller via telefon så erbjuder vi dig precis den tid du önskar. Om även dina installationsbehov skiljer sig väsentligt från vad vi kan erbjuda online, hör av dig så diskuterar vi saken. Vi gör alla erbjudanden konkurrenskraftigt Hos oss kan du även få installationer för bostadsrättsföreningar och större tomter!

KLICKA HÄR FÖR INSTALLATIONER TILL SALU

Innan installation, se till att:

-Du har tillstånd för installationen (Gäller ej det småhus du äger, i lägenhet och radhus krävs vanligtvis byggföreningens tillstånd. Ska du hyra måste du även ha tillstånd från hyresvärden.

-Du har en plats för Wallboxen, där du även kan fästa enheten. Platsen har ett passande avstånd för din bil och kabeln räcker för laddning. Om resan är lång finns även långa kablar, ta i så fall A-versionen där laddstationen inte har fast kabel.

– Installationsvägen är tydlig. Du bör noggrant gå igenom själva kabeldragningen, så att det inte blir några överraskningar (t.ex. att det inte finns något framför/på väggen som hindrar installationen). Om installationen inte lyckas, till exempel på grund av att rutten är ofullständig, kommer vi att debitera 30 % av installationspriset för det extra besöket. Installationen innebär givetvis inget grävarbete och sträckningen ska vara sådan att kabeln kan dras från huvudcentralen. Av säkerhetsskäl kan kabeln inte löpa på marken/golvet alls.

-Du har tillräckligt med kapacitet i huvudsäkringen/elanslutningen för den Wallbox du väljer. Det är svårt att ge exakta siffror utan att känna till objektet, då även andra elektriska apparater påverkar detta (minst 20A).

Installationen inkluderar:

-10 m kabel (minst 5x2,5). Vi installerar alltid en 3-fas kabel även om Wallboxen har lägre effekt.

- Utrustningsinstallation klar för användning

-Köravstånd 20 km från centrum av din valda installationsplats

- Merarbete betalas på plats med kredit-/betalkort. I samband med installationen kan du även köpa till exempel mobilladdare eller kablar hos oss till ett överkomligt pris.