Grundläggande installationsvillkor

De grundläggande installationsvillkoren är som följer:

  • Grundinstallationen inkluderar max. ca 4 timmars monteringstid på plats, montering antingen med fästen, i färdig kabelränna eller hylla, eller med Jap-rör.
  • Max kabellängd 10 m, extra meter installerade 10 €/m. Vi installerar i princip alltid en ny kabel som uppfyller bestämmelserna.
  • Vi brukar alltid installera A-felström och säkringar i mitten, kräver 7 platser. Om ett fodral behövs är kostnaden +100-150 € installerat.
  • Det ska finnas en fri väg för kabeln, i installationen ingår 1 stycke genomföringar i en trävägg eller en tunn betongvägg. Ytterligare genomföringar för en trävägg 30€/st och för en stenmur 50€/st.
  • Enligt föreskrifterna kan kabeln inte löpa på marken alls utan måste alltid säkras. Om kabeln är låg (t.ex. installerad i en sockel) måste den skyddas med en metallskärm. Tilläggspris installerat €20/m.
  • Behöver du brandpaus mellan väggarna är priset +50 €/styck
  • Inspektionslucka installerad 180 €/st.
  • Centralen måste ha tillräckligt med utrymme för anslutning. Övrigt centralt arbete debiteras separat på plats med 68 €/h.
  • Grävarbeten erbjuds alltid separat, kabeln kan inte färdas ens en kort sträcka på jordytan.
  • Allt merarbete betalas alltid på plats, det sker ingen fakturering för konsumenter.

Priser för grundinstallation (Helsingfors +20 km) billigaste 2-3 månaders leverans:
-11kW station (5x2,5 kabel) 499 €
-22kW station (5x6 kabel) 599 €

Övriga platser +50-100 €.