Ny! Solcellsladdning och Spotpriser

I samband med solelsystem finns det betydande ekonomiska fördelar när du kan använda Solar laddning. Den nuvarande vilda ökningen av elpriserna har avsevärt ökat efterfrågan på smarta system som kan hantera solel och billaddning på ett intelligent sätt.

I Woltti-systemet ingår optimering av billaddning enligt din egen profil. Du kan välja till exempel UltraSaver-profilen, då laddar du endast med sol- eller vindel. Eller, om du vill, kan du också optimera nedladdningen baserat på priset. Bostadsrättsföreningen kan använda faktureringssystemet för att fakturera debiteringstransaktioner till Spotpriser, då samarbetspartnerna är jämställda.

Systemet innehåller ofta oberoende elmätning (Woltti Meter-tjänst), så du kan mäta t ex solenergin du producerar med Woltti-systemet eller å andra sidan t ex huvudmätarens belastning och använda all denna information för att optimera laddningen. Det speciella med tjänsten Woltti Meter är att den fungerar oberoende av laddningssystemet, men är ändå en del av laststyrningen eller optimeringen via molntjänsten.

Vi har integrerat Fronius-växelriktare i vårt system och du kan använda all information som produceras av Fronius och även koppla batterikapacitet till systemet om du vill. Vi kommer att fortsätta att integrera olika system i framtiden, för att få in data från din växelriktare till Woltti-systemet behöver vi en Fronius Symo GEN24 + växelriktare och BYD-batterier. Systemet fungerar också med alla växelriktare om informationen som produceras av växelriktaren inte behövs, i vilket fall endast mätning av producerad och förbrukad elektricitet med Woltti Meter-tjänsten för Woltti-systemet krävs.

Det går även att lägga till elspotpriser i systemet och profilladdning utifrån det också. Det går även bra att fakturera bostadsbolaget utifrån Spotprissättning. För detta behöver du en tilläggstjänst av Woltti-systemet (Spotprissättning). I det här fallet går det att sätta bostadsrättsföreningens prissättning, t ex Spotpris + en av bostadsrättsföreningen beslutad marginal eller en fast månadskostnad (som vanligtvis täcker t.ex. installationskostnaderna för laddare och infrastruktur)

Vår främsta målgrupp är bostadsrättsföreningar och företag och du kan spara rejält med systemet. Nu är det olyckliga faktum att alla bostadsrättsföreningar måste tänka på elpriset på ett helt annat sätt, och billaddning är en av de största användningarna av elan i bostadsrättsföreningar. Dess användning är också unikt lämpad för optimering, eftersom laddningseffekten kan justeras steglöst med onlinetjänsten. Att föra över laddningen till en annan tidpunkt ger vanligtvis inga praktiska problem (jfr till exempel användningen av elektriska apparater i hemmet), men när du laddar med billig nattel kommer bilen fortfarande att vara i bruk på morgonen.

Systemet lämpar sig naturligtvis även för enfamiljshus, men det kräver helst förplanering under installationsskedet, samt ett besök på plats av vår installatör och driftsättning av Woltti-tjänsten. Vi säljer även kompletta system, men vår installationstjänst omfattar endast system med billaddning eller batterikapacitet utöver solel.

Viktiga nya framtidens tjänster inkluderar t.ex. Plug-and-Charge (bilen känner igen sig själv, inga fler RFID-kort behövs), VTG (V2G, Vehicle-To-Grid, användning av bilens batteri som energilagring) och användning av solel och andra förnybara energikällor för laddning. Vi utvecklar ständigt produkter inom dessa områden.

V2G (eller VTG) är en framtidsteknik som möjliggör tvåvägsladdning, d.v.s. om du vill kan du ta el från bilens batteri för dina behov. För närvarande fungerar VTG redan i Chademo DC-laddare, och Nissan Leaf har stött denna funktion under lång tid. I praktiken håller dock tekniken på att utvecklas till den grad att den också har praktisk betydelse. Naturligtvis, när nästan alla bilar använder Type2-laddning krävs som ett minimum fungerande VTG-kompatibla CCS DC-laddare och bilar som stödjer laddning (VW har meddelat att de i år skulle ha VTG-stöd, vad det innebär i praktiken är inte känt på i skrivande stund). Alfen tar också med sig funktionen för batteriladdningsstatus till laddarna, vilket också är mycket viktigt när man använder solenergi. Hittills har detta saknats i AC-laddning i OCPP-system.

Vi säljer Fronius-växelriktare, BYD-batterier och Bluesun-paneler för solcellsanläggningar. De oböjliga och starka solpanelerna är designade för att klara Finlands tuffa väderförhållanden och våra produkter har långa produktions- och produktgarantier. Under finländska förhållanden betonas utrustningens tillförlitlighet och vikten av långa garantier ännu mer.

Fråga oss mer om solenergi, Spotprissättning i samband med laddning och billaddningssystem, speciellt om din bostadsrättsförening eller ditt företag planerar ett. Berätta om dina önskemål – vi hittar en lösning för dina behov!