Produktserie: Solpanelssystem

Kompletta nyckelfärdiga solpanelsystem - även installerat! Genom att koppla batteriet till systemet får du full nytta av solenergin. Det är även möjligt att koppla elbilsladdningsstationer till systemet, då kan man utnyttja den tillgängliga gröna energin maximalt.